กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูเข้าเยี่ยมคารวะนายหลี่ อวิ๋นเจ๋อ รองผู้ว่าการมณฑลเสฉวน

กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูเข้าเยี่ยมคารวะนายหลี่ อวิ๋นเจ๋อ รองผู้ว่าการมณฑลเสฉวน

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ส.ค. 2565

| 121 view

        เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕ กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูได้เข้าเยี่ยมคารวะนายหลี่ อวิ๋นเจ๋อ รองผู้ว่าการมณฑลเสฉวน โดยได้หารือความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนระดับสูง การค้า การลงทุน การเกษตร ความร่วมมือภายใต้กรอบเมืองพี่เมืองน้อง วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา การบิน และการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนไทยในมณฑลเสฉวน

        มณฑลเสฉวนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๖ ของจีน ที่ผ่านมา ไทยกับมณฑลเสฉวนมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน โดยปี ๒๕๖๔ การค้าไทย-มณฑลเสฉวนมีมูลค่า ๑.๕๔ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕ มีมูลค่าการค้า ๙๓๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนว่าไทยกับมณฑลเสฉวนยังสามารถขยายความร่วมมือด้านการค้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น ข้าวและผลไม้ไทยซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนจีน

        ที่ผ่านมา การลงทุนของภาคเอกชนไทยในมณฑลเสฉวนเป็นไปด้วยดี โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมกับรัฐบาลมณฑลเสฉวนเปิดนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรเชิงนิเวศไทย-จีน (เสฉวน) ณ เมืองตูเจียงเยี่ยน ในขณะที่บริษัทเครือ TCP ได้จัดตั้งโรงงานภายใต้เครื่องหมายการค้ากระทิงแดงที่เมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน ขณะเดียวกัน ไทยต้อนรับและพร้อมอำนวยความสะดวกการไปลงทุนในไทยของวิสาหกิจจีน โดยเฉพาะในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายและเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ