กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ร่วมพิธีเปิดงาน 2022 Thai Fruits Golden Months, Chengdu & Chongqing

กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ร่วมพิธีเปิดงาน 2022 Thai Fruits Golden Months, Chengdu & Chongqing

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 พ.ค. 2565

| 56 view

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 2022 Thai Fruits Golden Months, Chengdu & Chongqing ณ โซนผลไม้นำเข้าจากอาเซียน ศูนย์การค้าสินค้าเกษตรนานาชาติมณฑลเสฉวน ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตูร่วมกับศูนย์การค้าสินค้าเกษตรนานาชาติมณฑลเสฉวน ห้างสรรพสินค้าหย่งฮุย ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟู บริษัท Chengdu Pupu E-commerce จำกัด บริษัท Duodian Life China Digital Technology จำกัด บริษัท Joy Wing Mao Group จำกัด และบริษัท Chongqing Hongjiu จำกัด งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวจีน โดยเฉพาะชาวมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งที่ชื่นชอบผลไม้ไทยสามารถหาซื้อผลไม้ไทยที่หลากหลาย มีคุณภาพและรสชาติยอดเยี่ยมรับประทานได้ที่ศูนย์ฯ และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ นำเข้าไปจำหน่าย

 

20220527_02

20220527_03

 

          งานดังกล่าวมีผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ มณฑลเสฉวน ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือภายในประเทศ กรมพาณิชย์นครเฉิงตู ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตัวแทนภาคเอกชนและผู้ประกอบการเข้าร่วม

20220527_04

 

20220527_05

          นครเฉิงตูและนครฉงชิ่ง เป็นเมืองเอกของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันตกจีน และเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์กับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งรวมถึงไทย จึงนับเป็นเมืองสำคัญที่มีการนำเข้าผลไม้จากไทยเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2564 การนำเข้าผลไม้ไทยของมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง รวมมูลค่าสูงถึง 959.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 116 จากปี 2563

20220527_06  20220527_07  

20220527_08