กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เยือนนครฉงชิ่ง เพื่อร่วมหารือเรื่องการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทย-นครฉงชิ่ง

กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เยือนนครฉงชิ่ง เพื่อร่วมหารือเรื่องการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทย-นครฉงชิ่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,221 view

เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2564 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้เยือนนครฉงชิ่ง โดยมีภารกิจดังนี้

  1. การเยี่ยมชมและพบหารือกับผู้บริหารบริษัท Thara Thian บริษัทร่วมทุนไทย-จีนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยธรรมชาติ อาทิ เครื่องนอน ที่รองนั่ง ฯลฯ โดยมีบริษัท Theptex ของไทยเป็นผู้ถือหุ้นหลัก รวมถึงการฟังบรรยายสรุปจากผู้บริหารห้างสรรพสินค้า Easy Home ซึ่งมีแผนจะขยายการลงทุนในอาเซียน
  2. การเยือนและพบหารือกับนายหลูว อี้ รองผู้อำนวยการเขตหนานอั้น นครฉงชิ่ง เกี่ยวกับลู่ทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ ASEAN-Chongqing Center เพื่อรองรับบริการทางเงินให้แก่นักธุรกิจจีนที่ไปทำการค้าและลงทุนในประเทศในภูมิภาคอาเซียน
  3. การพบและหารือกับนายซ่ง กัง รองอธิบดีสำนักงานคณะกรรมการพาณิชย์นครฉงชิ่ง เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับนครฉงชิ่ง รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้วิสาหกิจนครฉงชิ่งขยายการลงทุนไปไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC
  4. การพบและหารือกับนางเฉิง เหยา รองประธาน CCPIT นครฉงชิ่ง เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือและกิจกรรมด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับนครฉงชิ่ง และโอกาสด้านการค้าการลงทุนไทย-จีนภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านระดับภูมิภาค (RCEP) และ
  5. การพบและหารือกับนายจาง หยงอู่ อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครฉงชิ่ง เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และหารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญและกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานการต่างประเทศฯ กับสถานกงสุลใหญ่ฯ และกับคณะกงสุลต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ