การกำหนดราชชื่อสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ

การกำหนดราชชื่อสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ

6 ก.ย. 2564

40 view

20210906_ประกาศกงสุล_01 20210906_ประกาศกงสุล_02