การยกระดับมาตรการการกักตัวเป็น ๑๔ วัน สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในทุกกรณี

การยกระดับมาตรการการกักตัวเป็น ๑๔ วัน สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในทุกกรณี

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 พ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,052 view

COE1 COE_2