การยกระดับมาตรการการกักตัวเป็น ๑๔ วัน สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในทุกกรณี

การยกระดับมาตรการการกักตัวเป็น ๑๔ วัน สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในทุกกรณี

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 พ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 พ.ค. 2564

| 537 view

COE1 COE_2