กิจกรรมทำบุญและบริจาคสิ่งของเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 26 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมทำบุญและบริจาคสิ่งของเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 26 กรกฎาคม 2564

27 ก.ค. 2564

39 view

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นำโดย นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนชาวไทยในมณฑลเสฉวน ได้จัดกิจกรรมทำบุญและบริจาคสิ่งของเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดปี่ซาน เขตต้าอี้ (壁山寺) นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน กิจกรรมประกอบด้วย (1) คณะสงฆ์สวดมนต์ตามประเพณีจีน (2) การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยแบบไทย และ (3) การถวายข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมัน น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็น แด่พระอาจารย์​จี่ฮุย เจ้าอาวาส และคณะ

วัดปี่ซาน เป็นวัดพุทธอีกแห่งหนึ่งในนครเฉิงตู ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2551 และได้รับความนับถือและเลื่อมใสศรัทธาจากผู้คนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากเป็นโอกาสให้ชุมชนชาวไทยได้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นโอกาสได้พบปะกัน นับเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ชุมชนไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ