กิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2566

| 438 view

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นำโดยนางสาวสิรินทร์ สุรทิณฑ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับทีมประเทศไทย ตลอดจนชาวไทยในมณฑลเสฉวน ได้จัดกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดต้าฉือ (大慈寺) เขตจิ่นเจียง นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน 

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย (1) การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลโดยหลวงพ่อต้าเอิน เจ้าอาวาสและคณะ (2) การสวดมนต์ของชาวไทยนำโดยกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู (3) ถวายปัจจัย บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มให้แก่วัดต้าฉือ และ (4) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยกงสุลใหญ่ ฯ พร้อมด้วยชาวไทยในเขตอาณาร่วมกันทำความสะอาดอาคารของวัด

อนึ่ง วัดต้าฉือ ก่อตั้งขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง มีประวัติยาวนานกว่า 1,600 ปี เป็น 1 ใน 8 วัดของมณฑลเสฉวน ที่ได้รับพระราชทานพระพุทธชินราช จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยเมื่อปี 2553

IMG_0076 IMG_0028IMG_0090deab33643fd95d2e90d7c65b0ba3604deab33643fd95d2e90d7c65b0ba3604IMG_01285e6a8744d7789bd3a7ebe2ad151350c