กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2566

| 454 view

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2566) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนางสาวสิรินทร์ สุรทิณฑ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ รวมทั้งได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2566

 

e38c7f7c8bde1c6c663276a33bb3b50 88f4f98cce338f896c0c806c5f863e53de4812ce47d45624628df678e2ae9bfcaa42369cc2cf0bfbdd8c3b1ee2934eb922a8da7b594620c02446fd74e33c93aeb809b260b836afcb8e3a074129b