กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2565

| 14 view

20220503_01

          วันนี้ (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้จัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

20220503_02

20220503_03

  20220503_04   20220503_05  

  20220503_06   20220503_07

20220503_08