กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2566

| 469 view

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นำโดยนางสาวสิรินทร์ สุรทิณฑ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนชุมชนชาวไทย ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วยพิธีทางศาสนาและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสือจิ่ง (石经寺) นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย (1) การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลโดยหลวงพ่อซู่ ฮุ้ย เจ้าอาวาสและคณะ (2) การสวดมนต์ของชาวไทยนำโดยกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู (3) ถวายปัจจัย บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มให้แก่วัดสือจิ่ง และ (4) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยกงสุลใหญ่ ฯ พร้อมด้วยชาวไทยในเขตอาณาร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณวัด

อนึ่ง วัดสือจิ่ง ก่อตั้งขึ้นในสมัยปลายราชวงศ์ฮั่น เป็นวัดพุทธที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,700 ปี ภายในวัดมีหินแกะสลักเป็นพระคัมภีร์จินกัง และเป็น 1 ใน 8 วัดที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระพุทธชินราชมาประดิษฐานเมื่อปี 2553 นับเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนชาวไทยในมณฑลเสฉวน

725e724db61f30ec63a5e14c86720ed 9312a587ceb5e0c5b11d48faa89f96de53d1d63769fd369fb98f136df9bfbe9cdd35adabb1d704936bdbb73479f2546f6b52c587dffa3e43d944ce1698ed960f8c4263e4bf3548e69e12f91fa629efcb365380069e9b59265e22900dfbaee9ed25585b1b3b9163152dfb034e8