กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 7 view

          วันนี้ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนชุมชนชาวไทยในมณฑลเสฉวน ถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ