ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนา “Connecting Thailand’s BCG Model with China’s Smart City Development towards Sustainable Development”

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนา “Connecting Thailand’s BCG Model with China’s Smart City Development towards Sustainable Development”

1 ก.ย. 2564

25 view

โปสเตอร์งานสัมนา_BCG_Model