คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน "สู้" โควิด-19

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน "สู้" โควิด-19

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 เม.ย. 2564

| 584 view

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้จัดทำคู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชนในการสู้กับเจ้าไวรัส COVID-19 ซึ่งจะเป็นข้อมูลอย่างง่าย ที่พร้อมจะพาเราไปรู้จักกับไวรัสชนิดนี้ เข้าใจการติดต่อของโรค เข้าใจความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ของการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะเด็กและผู้ป่วยโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน เพราะมีโอกาสเกิดการติดเชื้อรุนแรงได้มากกว่า วิธีการป้องกันและรักษา การดูแลสภาพจิตใจ เทคนิคการเลือกกิน เลือกซื้อ การออกกำลังกายในช่วงเวลานี้ เรียกได้ว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นคู่มือที่จะนำพาเราให้ "สู้" กับวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็มได้ที่ https://resourcecenter.thaihealth.or.th หรือสแกน QR Code ดังรูปแนบด้านล่าง

covid_1 covid_2   covid_3