งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ส.ค. 2565

| 37 view

          เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนชุมชนชาวไทยถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ