งาน Thai Fruits Golden Months Chengdu 2021 ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน

งาน Thai Fruits Golden Months Chengdu 2021 ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน

4 มิ.ย. 2564

17 view

งาน Thai Fruits Golden Months Chengdu 2021 ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน

วันนี้ (4 มิถุนายน 2564) นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thai Fruits Golden Months Chengdu 2021 ณ โซนผลไม้นำเข้าจากอาเซียน ศูนย์การค้าสินค้าเกษตรนานาชาติมณฑลเสฉวน ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตูร่วมกับศูนย์การค้าสินค้าเกษตรนานาชาติมณฑลเสฉวน ห้างสรรพสินค้าหย่งฮุย ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูห้างสรรพสินค้า Sam's Club บริษัท JOY WING MAO GROUP และบริษัท Chongqing Hongjiu Fruit จำกัดจัดขึัน เพื่อส่งเสริมให้ชาวจีน โดยเฉพาะชาวมณฑลเสฉวนที่ชื่นชอบผลไม้ไทยสามารถหาซื้อผลไม้ไทยที่หลากหลาย มีคุณภาพและรสชาติยอดเยี่ยมรับประทานได้ที่ศูนย์ฯและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ นำเข้าไปจำหน่าย

งานดังกล่าวมีผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ มณฑลเสฉวน ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือภายในประเทศ กรมพาณิชย์นครเฉืงตู ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตัวแทนภาคเอกชนและผู้ประกอบการเข้าร่วม

ในปี 2563 มณฑลเสฉวนได้นำเข้าผลไม้สดและผลไม้แปรรูปจากประเทศไทย ได้แก่ทุเรียน มังคุด ชมพู่ เงาะ รวมมูลค่ากว่า 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ และหลายปีที่ผ่านมา ผู้นำเข้าผลไม้ในนครเฉิงตูได้นำเข้าผลไม้ไทยไปจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1 2   3   4   5   6   7