นครฉงชิ่ง-มณฑลเสฉวนร่วมจัดตั้ง “เขตใหม่ชวนหยูเกาจู๋”

นครฉงชิ่ง-มณฑลเสฉวนร่วมจัดตั้ง “เขตใหม่ชวนหยูเกาจู๋”

11 ม.ค. 2564

307 view

     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เว็บไซต์ทางการของรัฐบาลนครฉงชิ่งได้เปิดเผยว่า รัฐบาลนครฉงชิ่งและรัฐบาลมณฑลเสฉวนได้อนุมัติให้จัดตั้งเขตใหม่ชวนหยูเกาจู๋ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเขต หยูเป่ยและเมืองกว่างอัน เพื่อดำเนินการสำรวจและปฏิรูปด้าน 1. การสร้างเขตเศรษฐกิจในเขตใหม่ดังกล่าว 2. รูปแบบการปกครอง (การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจและเขตปกครองพิเศษ) 3. การรวมอุตสาหกรรม (การสร้างความร่วมมือระหว่างเขตอุตสาหกรรมของเมืองกว่างอัน มณฑลเสฉวนและเขตหยูเป่ย นครฉงชิ่ง) 4. การพัฒนาเมือง (การพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ) 5. การสร้างภูมิทัศน์ และผลักดันให้เขตใหม่ชวนหยูเกาจู๋เป็นต้นแบบความร่วมมือระดับภูมิภาค

     เขตใหม่ฯ ประกอบด้วย 1. ตำบลสือจู๋ เขตหยูเป่ย พื้นที่ 262 ตารางกิโลเมตร 2. พื้นที่บางส่วนของตำบลต้าวาน มณฑลเสฉวน 3. พื้นที่บางส่วนของตำบลเกาทาน อำเภอหลินสุ่ย และ (4) พื้นที่บางส่วนของตำบลถานท่ง เมืองกว่างอัน มณฑลเสฉวน โดยพื้นที่ของ 3 ตำบลดังกล่าวของเมืองกว่างอัน มณฑลเสฉวนรวมทั้งสิ้น 138 ตารางกิโลเมตร

    ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนครฉงชิ่งและมณฑลเสฉวนได้สำรวจเขตปกครองที่เหมาะสมกับการปฏิรูปและสอดคล้องกับการพัฒนาเมือง จากนั้นจึงได้กำหนดแผนปฏิรูปและพัฒนาโดยรวมสำหรับเขตใหม่ชวนหยูเกาจู๋ เพื่อร่วมกันกันแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งส่งเสริมการปกครองรูปแบบใหม่ (การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจและเขตปกครองพิเศษ) และการพัฒนานวัตกรรมคุณภาพสูงในเขตดังกล่าวด้วย

ชวนหยูเกาจู่_1
ชวนหยูเกาจู่_2  

แหล่งที่มา เว็บไซต์ทางการของ Sichuan News (ฉบับวันที่ 6 ม.ค. 2564)

http://scnews.newssc.org/system/20210106/001140195.html