นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่​สถาน​กงสุลใหญ่​ฯ​ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่ สิรินธร เพื่อมอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยและร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน - ไทย

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่​สถาน​กงสุลใหญ่​ฯ​ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่ สิรินธร เพื่อมอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยและร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน - ไทย

28 ก.ย. 2564

20 view

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วย รองกงสุลใหญ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เยือนโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่ สิรินธร เมืองเหมียนหยาง มณฑลเสฉวน

     ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยแก่โรงเรียน จำนวน 21,367 หยวน และร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน - ไทย ตลอดจนมอบหนังสือต่าง ๆ แก่ศูนย์ดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้และฝึกฝนภาษาไทยเพิ่มเติม

     คณะฯ ได้เข้าชมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย รวมถึงรับชมคลิปวิดิโอแนะนำโรงเรียนและการแสดงของนักเรียน จากนั้นได้หารือร่วมกับนายหลู่ เจี้ยน รองนายกเทศมนตรีเมืองเหมียนหยาง และนายเฉิง หย่งเต๋อ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากเขตฝูเฉิงและสำนักงานการต่างประเทศ เมืองเหมียนหยาง ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือการด้านศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม โดยฝ่ายจีนได้แสดงความขอบคุณที่ฝ่ายไทยให้การสนับสนุนโรงเรียนฯ เสมอมา และฝ่ายไทยได้ย้ำถึงความสำคัญของโรงเรียนที่ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ จึงยินดีให้การสนับสนุนโรงเรียนฯ มาโดยตลอด และหวังว่า นักเรียนทุกคนจะเรียนภาษาไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นมิตรที่ดีของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ โรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางฯ เป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน จากความเสียหายในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 2551 และได้พระราชทานความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเคยเสด็จฯ เยือนโรงเรียนดังกล่าว 3 ครั้ง นอกจากนี้ โรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางฯ ยังเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister Schools) กับโรงเรียนจิตรลดามาตั้งแต่ปี 2554

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ