นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ลงพื้นที่เพื่อสำรวจโอกาสของไทยและส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานท้องถิ่น ณ เมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ลงพื้นที่เพื่อสำรวจโอกาสของไทยและส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานท้องถิ่น ณ เมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มิ.ย. 2565

| 29 view

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยนายวิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง กงสุล ได้พบหารือกับนางเจิ้ง ลี่ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน และคณะผู้บริหาร เพื่อสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนไทย และการศึกษา 

นอกจากนี้ คณะฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจโอกาสของไทยและส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานท้องถิ่น ดังนี้

  1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเน่ยเจียง เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังความคืบหน้าการลงทุนของบริษัทเครือ ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้ากระทิงแดงเพื่อจำหน่ายในจีนภูมิภาคตะวันตก และบริษัท Huiyu Pharmaceutical ซึ่งเป็นผู้ผลิตเวชภัณฑ์ด้านการรักษาโรคมะเร็งที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของเน่ยเจียง
  2. ศูนย์โลจิสติกส์เน่ยเจียง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในอีกราว 2 ปีครึ่ง และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยในการร่นระยะเวลาในการขนส่งและลดต้นทุนการส่งออกสินค้าไทยมายังจีนภูมิภาคตะวันตก
  3. หารือกับคณบดีและผู้บริหารของคณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เน่ยเจียง เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีน รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย
  4. ลงพื้นที่อำเภอจือจง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกส้มสีเลือดที่ใหญ่ที่สุดของจีนและปัจจุบันได้เริ่มส่งออกไปยังประเทศไทย เพื่อศึกษาศักยภาพทางการเกษตรของท้องถิ่น

ทั้งนี้ เมืองเน่ยเจียงเป็นพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ เนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างนครเฉิงตูและนครฉงชิ่งภายใต้นโยบายวงกลมเศรษฐกิจนครเฉิงตู-นครฉงชิ่ง เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่สำคัญ อีกทั้งกำลังพัฒนาศักยภาพในด้านโลจิสติกส์และเครือข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงจีนภูมิภาคตะวันตกกับอาเซียนและยุโรป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ