นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และนางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการ ททท. สำนักงานนครเฉิงตู ได้เข้าร่วมงาน Mending Tea Cultural & Tourism Festival ครั้งที่ 17 ณ เมืองหย่าอัน มณฑลเสฉวน

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และนางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการ ททท. สำนักงานนครเฉิงตู ได้เข้าร่วมงาน Mending Tea Cultural & Tourism Festival ครั้งที่ 17 ณ เมืองหย่าอัน มณฑลเสฉวน

30 มี.ค. 2564

31 view
เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และนางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการ ททท. สำนักงานนครเฉิงตู ได้เข้าร่วมงาน Mending Tea Cultural & Tourism Festival ครั้งที่ 17 ณ เมืองหย่าอัน มณฑลเสฉวน ตามคำเชิญของรัฐบาลเมืองหย่าอัน ซึ่งในครั้งนี้จัดภายใต้หัวข้อหลัก "การพัฒนาธุรกิจใบชาช่วยขจัดปัญหาความยากจน" โดยงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน
เมืองหย่าอันมีพื้นที่ 15,046 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 154 ล้านคน GDP ในปี 2563 มีมูลค่า 75,459 ล้านหยวน เป็นเมืองแรกในโลกที่มนุษย์ค้นพบแพนด้าและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตใบชาและมีวัฒนธรรมการดื่มชาที่ขึ้นชื่อเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตชาแห่งแรกของโลก มีการนำใบชาจากเมืองหย่าอันถวายจักรพรรดิ์ของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการขนส่งชาโดยม้าไปทิเบตด้วย
ในโอกาสเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เยี่ยมชมไร่ชาและโรงงานผลิตชาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นวิสาหกิจต่างชาติรายใหญ่ในเมืองหย่าอันด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ