นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยนางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครเฉิงตูตามคำเชิญ

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยนางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครเฉิงตูตามคำเชิญ

9 มี.ค. 2564

49 view

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยนางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครเฉิงตูตามคำเชิญ และพบหารือกับนายหยู จื้อผิง เลขาธิการพรรคฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครเฉิงตู นายตู้ ไห่เฉิง รองอธิการบดี และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยฯ กับมหาวิทยาลัยของไทย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ซึ่งวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2564

โอกาสนี้ คณะได้เยี่ยมชมศูนย์ CDP Education Park of Integrated Creative Industries ของวิทยาลัยฯ โดยภายในชั้น 1 – 3 ของอาคารเป็นพื้นที่ให้บริการสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ ชั้น 4 – 12 เป็นพื้นที่สำหรับสถาบันด้านซอฟ์ตแวร์ โดยมีบริษัทมาดำเนินธุรกิจและเป็นที่ให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกงานกับบริษัทโดยตรง ศูนย์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากรัฐบาลของเขตไฮเทคโซนนครเฉิงตู มีอาจารย์ 74 คน และนักเรียน 2,400 คน ประกอบด้วย 6 สาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟ์ตแวร์ของนครเฉิงตูและภาคเอกชน
คณะยังได้เข้าพบผู้บริหารของสถาบันสตาร์ทอัพ ก่อตั้งในปี 2555 ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลนครเฉิงตู กรมอุตสาหกรรมและกรมการศึกษานครเฉิงตู และได้ช่วยผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยฯ และจากภายนอกในการจัดตั้งบริษัทแล้วกว่า 60 ราย มูลค่าการผลิตกว่า 500 ล้านหยวน ในจำนวนนี้มี 1 บริษัทที่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ของจีนด้วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครเฉิงตูก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2454 ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตไฮเทคโซน วิทยาเขตฮว๋าหยวน วิทยาเขตชิงหยาง และวิทยาเขตจิ่นเจียง เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอันดับ 1 ของนครเฉิงตู มีนักศึกษารวม 12,000 คน (วิทยาเขตไฮเทคโซนมี 5,000 คน) เปิดการเรียนการสอน 39 สาขา ประกอบด้วยสถาบัน 10 แห่ง ครอบคลุมด้านซอฟ์ตแวร์ ธุรกิจสตาร์ทอัพ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงิน พยาบาล การท่องเที่ยว การ์ตูนอนิเมชั่น ฯลฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ