นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ

9 มิ.ย. 2564

16 view

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ และการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ระดับรัฐมนตรี (Mekong - Lancang Cooperation: MLC) ครั้งที่ ๖ ระหว่าง​วันที่​ ๖-๘ มิถุนายน​ ๒๕๖๔ ณ นครฉงชิ่ง โดย​ในวันที่ ๘ มิถุนายน​ ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การ​ต่างประเทศ​ได้หารือกับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เกี่ยวกับ​การเสริมสร้างความร่วมมือด้านวัคซีน การฟื้นฟูจากโควิด-๑๙ ความร่วมมือและการดำเนินการตามกลไกในภูมิภาค/อนุภูมิภาคด้วย

1 2   3   4  

ที่มาของข่าวและภาพ https://www.facebook.com/ThaiMFA