บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในด้านการต่างประเทศ เรื่อง"Princess Pa in Vienna-through the lens of a fellow diplomat"

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในด้านการต่างประเทศ เรื่อง"Princess Pa in Vienna-through the lens of a fellow diplomat"

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มี.ค. 2566

| 911 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ขอแนะนำบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในด้านการต่างประเทศ เรื่อง"Princess Pa in Vienna-through the lens of a fellow diplomat"โดย นายศันต์ ธาตุทอง นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา)

1 2   3   4   5   6