บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณเฉลิมพระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติด้านการศึกษา เรื่อง A little learning goes a long way…

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณเฉลิมพระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติด้านการศึกษา เรื่อง A little learning goes a long way…

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ย. 2565

| 13 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ขอแนะนำบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณเฉลิมพระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติด้านการศึกษา เรื่อง A little learning goes a long way… โดย รองปลัดกระทรวงฯ นายเชิดเกียรติ อัตถากร

     a_little1   a_little2   a_little3_1   a_little4   a_little5