ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

27 ก.ย. 2562

162 view

เอกสารประกอบ

news-20190927-140959-717756.jpg