ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์เพื่อข้อมูลธุรกิจไทยในจีน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์เพื่อข้อมูลธุรกิจไทยในจีน 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ต.ค. 2566

| 580 view

5eaec237cafb492853ecb64dcfcecd4 cd5f32d57db67450ed3839cb3b98945   824a5e8ccdd13e187185b70c946f4ed