ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของไทยผ่านสื่อออนไลน์

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของไทยผ่านสื่อออนไลน์

22 ม.ค. 2564

207 view

ประกาศโครงการครัวไทยไทย

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง_การถ่ายทำคลิปวิดีโอโครงการครัวไทย.pdf