ประกาศเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

ประกาศเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ส.ค. 2566

| 969 view

ประกาศเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.wenjuan.com/s/zE7zyqV/ หรือสแกน QR Code ตามเอกสารแนบด้านล่าง ภายในวันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566

ประกาศ_1 ประกาศ_2