ผู้แทนการค้าไทยเดินทางเยือนนครเฉิงตูเพื่อผลักดันการค้าการลงทุนไทย-จีน

ผู้แทนการค้าไทยเดินทางเยือนนครเฉิงตูเพื่อผลักดันการค้าการลงทุนไทย-จีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2567

| 79 view

ผู้แทนการค้าไทยเดินทางเยือนนครเฉิงตูเพื่อผลักดันการค้าการลงทุนไทย-จีน

    ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทยเดินทางเยือนนครเฉิงตูระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2567 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวน ในโอกาสดังกล่าวผู้แทนการค้าได้พบหารือกับนายอู๋ เก๋อ (Mr. Wu Ge) รองอธิบดีสำนักงานการค้าเสรีแห่งมณฑล   เสฉวน โดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อส่งเสริมการส่งออก อำนวยความสะดวกต่อนักลงทุน โดยภาครัฐได้เชิญภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งหากไทยและจีนร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม อันจะส่งผลดีต่อการลดต้นทุนและคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้สดที่ส่งมายังประเทศจีน พร้อมทั้งย้ำว่าไทยต้องการขยายตลาดสินค้าผลไม้ในมณฑลเสฉวนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้แทนการค้าได้เชิญชวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าในมณฑลเสฉวนมาลงทุนในไทย ซึ่งรัฐบาลมีนโยบาย และให้สิทธิทางภาษี รวมถึงผลประโยชน์อีกมากมาย

    ในวันเดียวกัน ผู้แทนการค้าไทยได้พบหารือกับนางเหลย เสวีเจี่ย (Ms. Lei Xuejie) รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน (CCPIT) ประจำมณฑลเสฉวน โดย CCPIT แจ้งการสนับสนุนและ อำนวยความสะดวกให้กับบริษัทไทยที่ลงทุนในมณฑลเสฉวน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และแสดงความหวังว่านักลงทุนไทยเดินทางมาลงทุนในมณฑลเสฉวนมากขึ้น พร้อมกับเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมมหกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของมณฑลเสฉวน ช่วงเดือนกันยายน 2567 นี้ ตลอดจนขอให้ไทยส่งผู้แทนแถลงนโยบายการลงทุนของไทยให้แก่ผู้ประกอบการของมณฑลเสฉวนได้รับทราบข้อมูล สำหรับธุรกิจที่ผู้ประกอบการจีนมีความสนใจมากคือ บริการด้านสุขภาพ รวมถึงอาหาร โดยยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการส่งเสริมความร่วมมือทุกๆ ด้าน

    ต่อมา ผู้แทนการค้าไทยได้เป็นประธานลงนามสัญญาการซื้อขายข้าวหอมมะลิไทยล่วงหน้าระหว่างบริษัท SHENZHEN ZHONGCHENG FOOD IMPORT AND EXPORT ประเทศจีน กับบริษัท TANASAN RICE และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จากประเทศไทย จำนวน 100,000 ตัน เป็นเงิน 52.1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ เป็นเงินไทยประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ผู้แทนการค้าไทยได้เยี่ยมชมงานแสดงสินค้า China (Sichuan) New Year Shopping Festival ครั้งที่ 27 เพื่อศึกษาสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนอีกด้วย

1 2   3   4