พิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับเขตปกครองตนเองอี๋เหลียงซาน

พิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับเขตปกครองตนเองอี๋เหลียงซาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 51 view

        เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับเขตปกครองตนเองอี๋เหลียงซานผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และผู้แทนระดับสูงจากสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเสฉวน เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์

        นับตั้งแต่ปี 2553 จังหวัดกาญจนบุรีและเขตปกครองตนเองฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนการติดต่อและความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง และในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้เร่งดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างกันอย่างจริงจังจนสามารถนำมาสู่การลงนามความตกลงฯ ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ได้ในที่สุด

        ด้วยความคล้ายคลึงทางด้านความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีและเขตปกครองตนเองอี๋เหลียงซาน การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างสองเมืองจะเป็นหมุดหมายในการเจริญมิตรไมตรีระหว่างกันและเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายความร่วมมืออันดีในด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว วัฒนธรรม อุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการศึกษาเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้เกิดความเข้าใจและมิตรภาพอันดีระหว่างกันและเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการแลกเปลี่ยนบุคลากรคุณภาพสูงระหว่างกันต่อไปในอนาคต และถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย-จีนในปี 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ