มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย และหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย และหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

1 เม.ย. 2564

42 view

20210401-1