มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย และหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย และหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

29 ก.ย. 2564

34 view

20210929_ประกาศวีซ่า_001 20210929_ประกาศวีซ่า_002