รถไฟจีน (เฉิงตู) - ยุโรป ขบวนแรกที่บรรทุกข้าวบาร์เลย์จากรัสเซียเดินทางถึงนครเฉิงตู

รถไฟจีน (เฉิงตู) - ยุโรป ขบวนแรกที่บรรทุกข้าวบาร์เลย์จากรัสเซียเดินทางถึงนครเฉิงตู

25 ธ.ค. 2563

155 view

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ขบวนรถไฟบรรทุกข้าวบาร์เลย์จากประเทศรัสเซียจำนวน 46 ตู้คอนเทนเนอร์ ปริมาณรวม 1,200 ตัน ขนส่งผ่านเส้นทางรถไฟจีน (เฉิงตู) – ยุโรป ได้เดินทางถึงสถานีปลายทางที่สำนักงานการรถไฟนานาชาตินครเฉิงตู เขตชิงไป๋เจียง นับเป็นรถไฟบรรทุกข้าวบาร์เลย์ขบวนแรกของมณฑลเสฉวน และถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางนำเข้าธัญพืชและการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารในมณฑลเสฉวน โดยข้าวบาร์เลย์ที่นำเข้าจากประเทศรัสเซียจะถูกกระจายไปจำหน่ายยังเมืองเหมียนหยาง เมืองหนานชง และเมืองอื่น ๆ ในมณฑลเสฉวนต่อไป

นายเฉิน หมิงเชียน ผู้แทนจากบริษัทการค้าเฉิงตูเจียหยวน กล่าวว่า การขนส่งดังกล่าวเป็นการนำเข้าข้าวบาร์เลย์ผ่านรถไฟจีน (เฉิงตู) – ยุโรป เป็นครั้งแรก โดยขบวนรถไฟออกเดินทางจากนครโนโวซีบีสค์ของประเทศรัสเซียมายังนครเฉิงตู ใช้เวลาขนส่งเพียง 10 วันเท่านั้น ซึ่งรถไฟนำเข้าข้าวบาร์เลย์ขบวนที่สองจะดำเนินการขนส่งก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 2563

หน่วยงานด้านศุลกากรของจีนได้เปิดเผยว่า เนื่องจากรัฐบาลจีนได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปธัญพืช ทำให้ปริมาณการนำเข้าข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชอื่น ๆ เพิ่มขึ้น โดยในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2563 การนำเข้าธัญพืชของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ขณะเดียวกัน มณฑลเสฉวนกำลังเร่งพัฒนาให้เป็นมณฑลแห่งการเกษตรเข้มข้น รวมถึงเร่งส่งเสริมการแปรรูปธัญพืชและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ อีกทั้ง ประเทศรัสเซียเป็นพื้นที่ผลิตและส่งออกข้าวบาร์เลย์สำคัญของโลก จึงมีความต้องการวัตถุดิบธัญพืชคุณภาพสูงและราคาต่ำจากประเทศรัสเซียเป็นจำนวนมาก การนำเข้าข้าวบาร์เลย์ดังกล่าวจะเป็นการขยายช่องทางแหล่งผลิตธัญพืชใหม่สำหรับวิสาหกิจของจีน ช่วยกระตุ้นกำลังการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปธัญพืชในท้องถิ่น และขยายห่วงโซ่อุปทานธัญพืชในประเทศ

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 นครเฉิงตูได้มีการตรวจสอบและกำหนดท่าขนส่งสำหรับการนำเข้าธัญพืชโดยเฉพาะ และใช้การขนส่งผ่านรถไฟระหว่างประเทศและรถไฟจีน (เฉิงตู) – ยุโรป ขณะเดียวกัน ได้เร่งเปิดช่องทางการส่งออกธัญพืชที่สำคัญระดับโลก อาทิ ประเทศรัสเซีย กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียกลาง ในขั้นต่อไป นครเฉิงตูจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ธัญพืชและน้ำมันสำหรับปรุงอาหาร อาทิ ข้าวสาลี ข้าวสาร น้ำมันเมล็ดลินิน และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน

 

แหล่งที่มา เว็บไซต์ทางการของสำนักข่าวซินหัว

http://m.xinhuanet.com/sc/2020-12/21/c_1126888455.htm (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)