รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครฉงชิ่งพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างไทยกับนครฉงชิ่ง

รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครฉงชิ่งพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างไทยกับนครฉงชิ่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2566

| 490 view

  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 นางจาง หย่าเสี้ยน (Zhang Yaqian) รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครฉงชิ่งได้เข้าพบนางสาวสิรินทร์ สุรทิณฑ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการเดินทางเยือนไทยของรองนายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง และเป็นโอกาสในการแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งด้านการค้าและการลงทุนกับไทยภายใต้กรอบระเบียงการค้าเชื่อมทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม่ (ILSTC - New International Land-SeaTrade Corridor) ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ระดับชาติในการพัฒนาความเชื่อมโยงของจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (ค.ศ. 2021-2025) โดยเริ่มจากนครฉงชิ่ง เชื่อมต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ในตะวันตกของจีนจนถึงท่าเรือซินโจว โดยเส้นทางดังกล่าวได้เชื่อมต่อกับข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมทางภาคเหนือและเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 ทางตอนใต้ของจีน รวมถึงเส้นทางเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี และสามารถเชื่อมต่อกับไทยทางทะเล อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง/ท่าเรือกรุงเทพ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ในต่อการเสริมสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ของไทย ซึ่งกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูขอให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเยือนดังกล่าวต่อไป เพื่อประสานหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป

1

2   3   4   5