รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู (Thailand Business Information Center, Chengdu)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู (Thailand Business Information Center, Chengdu)

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ต.ค. 2564

| 295 view

ประกาศ_BIC_สัมภาษณ์_2565