รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ค. 2565

| 38 view

20220707_ประกาศฝึกงาน_ฝ่ายวีซ่า