สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูขอแนะนําบทความเด่นของ Thailand NOW ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เรื่อง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูขอแนะนําบทความเด่นของ Thailand NOW ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เรื่อง

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ต.ค. 2565

| 128 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูขอแนะนําบทความเด่นของ Thailand NOW ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้
 
๑. "Meet the Social Enterprises Making an Impact in Thailand"
เรียนรู้เรื่องราวของวิสาหกิจเพื่อความยั่งยืนของไทยในสาขาต่าง ๆ ทั้งการท่องเที่ยว การจับจ่ายสินค้าและลดขยะภาคเกษตร วัตถุดิบทอหมุนเวียน และปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งนำเสนอในงาน "Impact NOW"
 
๒. "Impact NOW" Brings Sustainable Thai Innovations to a Global Audience"
ติดตามบรรยากาศงาน "Impact NOW" พบกับจุดเด่นที่เลียนแบบได้ยากของวิสาหกิจแต่ละแห่ง และมาค้นหาคำตอบว่า วิสาหกิจใดจะได้รับรางวัล Impact NOW "Best in Show" Award 2022?
 
๓. "See Thailand Through These Colorful Expressions"
พบกับที่มาของสำนวนสุภาษิตไทย ความหมายดั้งเดิม และความเป็นไทยที่สะท้อนอยู่ในสำนวนไทยแต่ละประโยค