สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูส่งมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาผลกระทบของชาวไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูส่งมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาผลกระทบของชาวไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ย. 2565

| 37 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูส่งมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาผลกระทบของชาวไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง และล่าสุด นครเฉิงตูได้ปิดการเข้า-ออก จำกัดการเดินทางและงดกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน (ล็อคดาวน์) ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูจึงได้จัดส่งถุงยังชีพให้แก่พี่น้องชาวไทยทั้งในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ มาอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู โดยที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สำรวจผลกระทบและความต้องการความช่วยเหลือจากชุมชนไทยรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นมา และได้ส่งมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องชาวไทยแล้วจำนวน 48 คน และจะทะยอยจัดส่งถุงยังชีพไปให้พี่น้องชาวไทยในพื้นที่เสี่ยงต่อไป

#ด้วยความห่วงใย จาก...สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
#การทูตเพื่อประชาชน

1

2

  3   4  

 

5   6

 

 

 

 

 

  7