สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ขอแนะนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ขอแนะนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ธ.ค. 2566

| 562 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ขอแนะนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มทักษะและต่อยอดการเรียนรู้สู่คุณวุฒิการศึกษา มีรายวิชาออนไลน์จำนวนมากกว่า ๗๐๐ รายวิชา เนื้อหาความรู้ครอบคลุมการพัฒนาการบริหารจัดการ สุขภาพ คอมพิวเตอร์ ทักษะการทำงาน ทักษะสังคม การพัฒนาตนเอง ภาษาและการสื่อสารเป็นต้น จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้เชี่ยวชาญความรู้กว่า ๑๐๐ สถาบัน ทั้งนี้จะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนสำเร็จแล้วด้วย
ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.thaimooc.org
 
90344616d044c8d76b628341fce6752