สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ขอแนะนําบทความเด่นของ Thailand NOW ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ขอแนะนําบทความเด่นของ Thailand NOW ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ม.ค. 2567

| 182 view

1.‘Diversity Ambassadors: Thai Diplomat Opens Up About LGBTQ+ Experience’บทสัมภาษณ์ “ดิว” ศิรธันย์ สิทธิธัญวัฒน์ นักการทูตหญิงข้ามเพศ บอกเล่าประสบการณ์ทำงานระดับประเทศจากมุมมองของคนกลุ่ม LGBTQ+

ผู้สนใจสามารถเข้าชมบทความข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandnow.in.th/current-affairs/diversity-ambassadors-thai-diplomat-opens-up-about-lgbtq-experience/

 

2.‘Icon NOW: Happy Grocers Delivers Inclusive Sustainability’ บทสัมภาษณ์คุณโม สุธาสินี สุดประเสริฐ เจ้าของวิสาหกิจเพื่อความยั่งยืนที่เน้นจำหน่ายผักผลไม้ บอกเล่าเส้นทางการก่อตั้งบริษัทในช่วงโควิด-๑๙ ด้วย แนวคิดการเชื่อมเกษตรกรสู่คนเมืองเพื่อเป้าหมายสู่ความยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถเข้าชมบทความข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandnow.in.th/business-investment/icon-now-happy-grocers-delivers-inclusive-sustainability/

 

3.‘Find Your Tribe: Why Creators Flock to Chiang Mai’ นำเสนอวิถีชีวิตที่อึงศิลปวัฒนธรรมขอชาว จ.เชียงใหม่ และการถูกรับเลือกให้เป็น “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” จากยูเนสโก

ผู้สนใจสามารถเข้าชมบทความข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandnow.in.th/country-facts/find-your-tribe-why-creators-flock-to-chiang-mai/

 

4.‘Foreign Holdings of Thai Stock Market Hit Record High’(เนื้อหาตามความร่วมมือกับ SET) เสนอข้อมูลการถือครองหุ้นไทยของต่างชาติที่ทำสถิติสูงที่สุด

๑๐ อันดับ มูลค่ากว่า ๕.๘๗ ล้านล้านบาท

สนใจสามารถเข้าชมบทความข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandnow.in.th/business-investment/foreign-holdings-of-thai-stock-market-hit-record-high/

 

5.‘Awakening Festivals 2023’ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เทศกาลแสงไฟประจำปี” ซึ่งจัดขึ้นที่ จ. เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “Polar-Rise คิด-เหนือ” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๖ และที่กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด“Time Passage - ทางของเวลา” ระหว่างวันที่ ๒๔ พ.ย. - ๓ ธ.ค. ๒๕๖๖

ผู้สนใจสามารถเข้าชมบทความข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandnow.in.th/event/awakening-festivals/

 

6.‘Loy Krathong 2023: A Festival of Water and Light’ นำเสนอประวัติความเป็นมา และสถานที่เฉลิมฉลองเนื่องใน "วันลอยกระทง” วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ผู้สนใจสามารถเข้าชมบทความข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandnow.in.th/event/loy-krathong-festival

 

7.‘Lopburi Monkey Festival 2023’ นำเสนอจุดเริ่มต้นของกิจกรรม “เทศกาลโต๊ะจีนลิง” จ.ลพบุรี หนึ่งในเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดและแปลกที่สุดในปทท.

ผู้สนใจสามารถเข้าชมบทความข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandnow.in.th/event/lopburi-monkey-festival/

 

8.‘Yi Peng Lantern Festival 2023’ นำเสนอต้นกำเนิด ความหมาย รูปแบบการเฉลิมฉลอง ตลอดจนคำแนะนำในการลอยโคม ภายใน “เทศกาลลอยโคมยี่เป็ง” จ.เชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถเข้าชมบทความข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandnow.in.th/event/yi-peng-lantern-festival

 

9.‘Chiang Mai Design Week 2023’ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ๒๕๖๖” ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด ‘Transforming Local: ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่น เติบโต’ ที่มุ่งเน้นพัฒนา จ.เชียงใหม่ ให้เป็นเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นไปในตัว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๖

ผู้สนใจสามารถเข้าชมบทความข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandnow.in.th/event/chiang-mai-design-week/

 

10.‘Red Lotus Lake 2023’ นำเสนอความงดงามของ “ทะเลบัวแดง” และวิธีการเดินทางไปเยี่ยมชมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ในช่วงระหว่างปลายเดือน พ.ย. ถึง ก.พ. ณ จ.อุดรธานี

ผู้สนใจสามารถเข้าชมบทความข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandnow.in.th/event/red-lotus-lake/