สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ขอแนะนําบทความเด่นของ Thailand NOW ประจำเดือนเมษายนนี้

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ขอแนะนําบทความเด่นของ Thailand NOW ประจำเดือนเมษายนนี้

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2566

| 893 view

1. ‘Bangkok Creative City Dialogue:A Powerful Cooperation Between 10 Creative Cities Across 8 Countries’ การประชุม ‘เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก’ ของสศส. ภายใต้หัวข้อ “Becoming and Creating Impact as a Creative City”นำสนอทิศทางการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนมุมมองวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

2. Chakri Memorial Day 2023 เล่าประวัติ ความหมาย และสัญลักษณ์เนื่องใน ‘วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์’

3. Songkran Festival 2023 ติดตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติทั้งดังเดิมและสมัยใหม่ของ ‘เทศกาลสงกรานต์’ระหว่างวันที่ 13 – 15 เม.ย. 2566

ผู้สนใจสามารถเข้าชมบทความข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandnow.in.th/