สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ขอแนะนําบทความใน Blockdit กต. ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมนี้

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ขอแนะนําบทความใน Blockdit กต. ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมนี้

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 24 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ขอแนะนําบทความใน Blockdit กต. ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมนี้

1.‘เส้นทางมิตรภาพไทย - ติมอร์ - เลสเต จากการรักษาสันติภาพสู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’โดย น.ส. พนมขวัญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรมเอเชียตะวันออก เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในความสัมพันธ์ไทย - ติมอร์ - เลสเต

ผู้สนใจสามารถเข้าชมบทความข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.blockdit.com/posts/64a53c4f7102963f3b0f2d98

2.‘การค้า - การลงทุน และการท่องเที่ยวไทย - จีน 2566’ สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาเรื่อง ‘ยุคใหม่ของความสัมพันธ์ไทย - จีน’ โดยสถาบันจีน - ไทย แห่ง ม. รังสิต

ผู้สนใจสามารถเข้าชมบทความข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.blockdit.com/posts/64c1e8441b242de042242687

3.‘นักการทูตกับความหลากหลาย : วิรัช ศรีพงษ์ นักการทูตที่เติบโตมากับสองวัฒนธรรม ผู้ศึกษานาฏศิลป์ไทยอย่างจริงจัง’นำเนอเรื่องราวของนักการทูตที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะและการแสดงโขน และมุมมองเกี่ยวกับการส่งเสริมการทูตวัฒนธรรม

ผู้สนใจสามารถเข้าชมบทความข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.blockdit.com/posts/64daf333cdad069c2e2e732e