สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

| 9 view

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นำโดยนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ตลอดจนภาคเอกชนไทย  และชุมชนชาวไทยในมณฑลเสฉวนได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดผู่เจ้า เมืองตูเจียงเยี่ยน นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน โดยจัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายเงินบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นแด่คณะภิกษุณี และร่วมกันปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ (ต้นไฮเดรนเยีย) ภายในบริเวณวัด

IMG_2303

IMG_2255

IMG_2240

IMG_2274

          ในการนี้ คณะภิกษุณีได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ วัดผู่เจ้าและรัฐบาลเมืองตูเจียงเยี่ยนได้แสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ และชาวไทยที่ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวม 28 คน

IMG_2320

IMG_2344 IMG_2346