สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2565

| 29 view

         เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นำโดยนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนชุมชนชาวไทย ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วยพิธีทางศาสนาและกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดต้าฉือ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน 

20220822_001 

 20220822_003 20220822_002 

    20220822_004 20220822_004

 20220822_009 20220822_010 

 

          ในการนี้ คณะสงฆ์ ซึ่งนำโดยพระอาจารย์เจวี๋ย อิ้น เจ้าอาวาส ได้ประกอบพิธีทางศาสนา สวดมนต์ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายปัจจัย และร่วมกับทีมประเทศไทยและชุมชนชาวไทยมอบสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์

 

20220822_006 20220822_008  
 

          ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยการทำความสะอาดวัด ทั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน

 

20220822_005 20220822_011

 20220822_012 20220822_013  

 

         วัดต้าฉือ ก่อตั้งขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง มีประวัติยาวนานกว่า 1,600 ปี เป็น 1 ใน 8 วัดของมณฑลเสฉวน ที่ได้รับพระราชทานพระพุทธชินราช จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย เมื่อปี 2553