สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-border e-Commerce) ครั้งที่ 2

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-border e-Commerce) ครั้งที่ 2

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ส.ค. 2565

| 28 view

        เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครเฉิงตู จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-border e-Commerce) ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครเฉิงตู โดยมีนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นายอวี่ จื้อผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉิงตู และนายอู๋ เยว่ รองเลขาธิการสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนนครเฉิงตู และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย

 

        โครงการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ SMEs ไทยมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าในจีนได้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถนำแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจการค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อซื้อขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลหรือความต้องการของผู้ใช้งานไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายโดยตรง สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ย่นระยะเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด ทำให้สามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในการจัดจำหน่าย สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้มากขึ้นด้วย

 

        เมื่อเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนครั้งที่ 1 โดยปูพื้นฐานความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ตลอดจนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในจีน ซึ่งมีผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ

 

        โครงการฝึกอบรมฯ ครั้งที่ 2 นี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 315 คน โดยมีการอบรมในวันที่ 17,19 และ 24 สิงหาคม 2565 มุ่งเน้นความรู้พื้นฐาน ขั้นตอนการเปิดร้านและการดำเนินการบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาทิ Taobao, T-Mall Global, Pinduoduo, JingDong (JD.com), และ Douyin รวมถึงการให้ข้อมูลข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ RCEP การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน โลจิสติกส์ไทย-จีน และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งบรรยายโดยวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครเฉิงตู และผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Cross-border e-Commerce ในตลาดจีน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ