สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และสำนักงาน ททท. ประจำนครเฉิงตู เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เนื่องในโอกาสวันออทิสติกโลก ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้พิการของนครเฉิงตูและ Haichang Ocean Park

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และสำนักงาน ททท. ประจำนครเฉิงตู เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เนื่องในโอกาสวันออทิสติกโลก ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้พิการของนครเฉิงตูและ Haichang Ocean Park

3 เม.ย. 2564

23 view

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และสำนักงาน ททท. ประจำนครเฉิงตู ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เนื่องในโอกาสวันออทิสติกโลก ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้พิการของนครเฉิงตูและ Haichang Ocean Park

พิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในนครเฉิงตู ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และครอบครัวของเด็กออทิสติกกว่า 600 ครอบครัวเข้าร่วม และตลอดเดือนเมษายน Haichang Ocean Park จะเปิดให้เด็กออทิสติกเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันออทิสติกโลก โดยการจัดกิจกรรมข้างต้น จะมีส่วนช่วยให้กำลังใจต่อครอบครัวในการดูแลเด็ก รวมถึงการให้สังคมตระหนักถึงการมีความเข้าใจต่อเด็กออทิสติกมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถเติบโตและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

WeChat_Image_20210403101708 WeChat_Image_20210403101716   WeChat_Image_20210403101720   WeChat_Image_20210403101724   WeChat_Image_20210403101728