สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้มอบรางวัลการแข่งขันคีตะมวยไทยให้กับทีมเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการและคะแนนโหวตจากประชาชนทั่วไปในจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้มอบรางวัลการแข่งขันคีตะมวยไทยให้กับทีมเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการและคะแนนโหวตจากประชาชนทั่วไปในจีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ค. 2565

| 40 view

        เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้มอบรางวัลการแข่งขันคีตะมวยไทยให้กับทีมเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการและคะแนนโหวตจากประชาชนทั่วไปในจีน ดังนี้

20220513_001

ทีม Victory จากวิทยาลัยการจัดการโรงแรมกิงโกะ นครเฉิงตู ได้รับรางวัลชนะเลิศ

20220513_003


ทีม 泰可爱 (Tai Ke Ai) รักเมืองไทย จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

20220513_004  


ทีม 泰给力 (Tai Gei Li) มนต์เสน่ห์เมืองไทย จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

20220513_005

        การจัดการแข่งขันคีตะมวยไทยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กีฬามวยไทยในจีนและขยายการมีส่วนร่วมในกีฬามวยไทยของกลุ่มคนที่หลากหลาย รวมถึงสร้างการรับรู้ให้แก่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้สามารถนำกีฬามวยไทยไปประยุกต์กับการออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานได้อีกด้วย

20220513_006 20220513_007

        สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูได้จัดการแข่งขันคีตะมวยไทยครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ และได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนชาวจีนเป็นอย่างมาก โดยได้เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมลงคะแนนโหวตให้กับแต่ละทีมที่ชื่นชอบ โดยมีผู้ร่วมลงคะแนนโหวต 2,907 คน สามารถสร้างการรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถึง 4,199 ครั้ง

20220513_002