โครงการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-border e-Commerce) ครั้งที่ 2

โครงการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-border e-Commerce) ครั้งที่ 2

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2565

| 44 view

20220607_ประกาศ_BIC