สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดโครงการเสริมสร้างเส้นทางอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้แก่นักศึกษาไทยในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดโครงการเสริมสร้างเส้นทางอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้แก่นักศึกษาไทยในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง

30 มี.ค. 2564

22 view

เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดโครงการเสริมสร้างเส้นทางอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้แก่นักศึกษาไทยในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง รวมถึงผู้ที่สนใจ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 54 คน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ อุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในจีนจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ต่อการวางแผนและเลือกเส้นทางอาชีพของนักศึกษาไทย ตลอดจนการนำไปพัฒนาภูมิลำเนาและประเทศไทยต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย (1) การบรรยายพิเศษเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม JOYA นครเฉิงตู โดยมีผู้บรรยายจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภูมิภาคจีนตะวันตก ร้านอาหาร Thai Rice House และบริษัทเฉิงตูหว้อเหม่ยเทคโนโลยี จำกัด ทั้งนี้ได้จัดให้นักศึกษาไทยสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้อีกทางหนึ่งด้วย และ (2) การศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่บริษัท SenseTime ซึ่งเป็นผู้ผลิต software ระบบจดจำใบหน้า ระบบจดจำรูปภาพ ระบบจดจำตัวอักษร ระบบควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ ฯลฯ โดยใช้เทคโนโลยี AI และโรงงานผลิตอาหารแปรรูปของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเพื่อลดการใช้แรงงานมนุษย์

1 2   3   4   5   6   7