ไทยเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

ไทยเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ย. 2565

| 73 view

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาววรมน สินสุวรรณ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ได้เข้าร่วมการประชุม 2022 Sichuan-Chongqing Sub-national Cooperation Forum ที่เมืองอี๋ปิน ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงของมณฑลเสฉวนและกระทรวงการต่างประเทศจีนเข้าร่วมจำนวนมาก

ในโอกาสดังกล่าว ไทยได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงบทบาทที่แข็งขันของไทยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation: MLC) และได้ชื่นชมความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในกรอบ MLC โดยเฉพาะที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ยืนยันในห้วงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. 65 ว่า ในโอกาสที่ไทยจะรับตำแหน่งประธานร่วม MLC ร่วมกับจีนในช่วงปลายปี 2565 จีนจะทำงานร่วมกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่มีคุณภาพสูงในระดับอนุภูมิภาค นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) กับกรอบ MLC เพื่อเสริมสร้างการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ในถ้อยแถลงร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย - จีน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเมืองพี่เมืองน้องของมณฑลเสฉวน ยังกล่าวผ่านคลิปวีดีโอ แสดงความเชื่อมั่นในความร่วมมือของจีนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ของมณฑลเสฉวนกับมหาวิทยาลัยของไทยคือ (1) Sichuan Integrative Medicine Hospital กับวิทยาลัยนครราชสีมา (2) Southwest Medical University กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งการเปิดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซีหัวที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง1 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง2   ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง3   ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง4   ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง5   ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง6   ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง7   ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง8   ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง9   ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง10