กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนประถมอู่อีชุนจงซิน

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนประถมอู่อีชุนจงซิน

27 ส.ค. 2564

26 view

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นำโดยนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนไทยและนักศึกษาไทยในมณฑลเสฉวนได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนประถมอู่อีชุนจงซิน (五一村中心小学) อำเภอเฉียนเหวย เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน โดยได้นำสิ่งของที่จำเป็นมอบให้แก่นักเรียน เช่น ชุดเครื่องเขียน รองเท้า สมุด ดินสอ กล่องดินสอ ข้าวสาร
นมกล่อง ฯลฯ

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเป็นโอกาสให้ชุมชนไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ในการนี้ นายเหอ หยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณาจารย์และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และคณะได้รับประทานกลางวันร่วมกับคณาจารย์และนักเรียนด้วย

โรงเรียนประถมอู่อีชุนจงซินเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนกว่า 200 คน เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2563

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ